Με πρωτοβουλία της Μαρίας Αντωνίου-Σαμαρά το Φεβρουάριο του 2001 μια ομάδα γυναικών του χωριού συναντήθηκαν στο γραφείο του Δημοτικού Διαμερίσματος Ίκλαινας και συζήτησαν τη δυνατότητα ίδρυσης πολιτιστικού συλλόγου.

Η ιδέα αυτή άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά με τη συγγραφή του καταστατικού, του υπό ίδρυση συλλόγου, από το Δήμο Αντωνίου. Έτσι στις 11 Ιουλίου 2001 , με έτοιμο το καταστατικό, συγκαλείται Καταστατική Γενική Συνέλευση, κατά την οποία συζητείται το καταστατικό, επιφέρονται ορισμένες διορθώσεις και εκλέγεται 7/μελής Προσωρινή Επιτροπή, αποτελούμενη από τους,

Αντωνίου-Σαμαρά Μαρία, Τσαγκλή Μαρία, Καργάκου-Ανδρινοπούλου Αγγελική, Κυριακοπούλου Αγγελική, Ρεκούτη Νίκο, Αποστολόπουλο Βασίλη και Φουρτούνη Φώτη, με την εντολή να προχωρήσει τις διαδικασίες αναγνώρισης του σωματείου και μόλις αυτό εγκριθεί να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, για την εκλογή των οργάνων της Διοίκησης.

Η Επιτροπή ανέθεσε αμέσως στο δικηγόρο κ. Χαράλαμπο Φουρτούνη να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την έγκριση του καταστατικού και την αναγνώριση του Συλλόγου.

Ένα χρόνο περίπου μετά, στις 6-5-2002, με εγκεκριμένο πλέον το καταστατικό, συγκαλείται η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την οποία εκλέγονται, ως τον Αύγουστο του 2005, όπως το καταστατικό ορίζει, τα όργανα του Συλλόγου, ήτοι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή , τα οποία σε συνεδρίασή τους συγκροτούνται σε σώμα, ως κάτωθι:

Διοικητικό Συμβούλιο
1. Φράγκος Δήμος, Πρόεδρος
2. Παρασκευόπουλος Γιώργος, Αντιπρόεδρος
3. Αντωνίου-Σαμαρά Μαρία, Γραμματέας
4. Φουρτούνης Φώτιος, Ταμίας
5. Τσαγκλή Μαρία, Μέλος
6. Κυριακοπούλου Αγγελική, Μέλος
7. Χρονοπούλου Παναγιώτα,Μέλος.

Ελεγκτική Επιτροπή
1. Αντωνίου Δήμος, Πρόεδρος
2. Ρεκούτης Νίκος και Νικολόπουλος Αλέξης, μέλη.

Στις 18-7-2004, κατόπιν παραιτήσεως του Προέδρου Φράγκου Δήμου, γίνεται ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο
1. Παρασκευόπουλος Γιώργος , Πρόεδρος
2. Τσαγκλή Μαρία, Αντιπρόεδρος
3. Αντωνίου-Σαμαρά Μαρία, Γραμματέας
4. Χρονοπούλου Παναγιώτα, Ταμίας
5. Κυριακοπούλου Αγγελ., Φουρτούνης Φώτ., Φράγκος Δήμος, μέλη

Από την Τακτική Εκλογική Γενική Συνέλευση στις 7-8-2005 εκλέχτηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο με την υπ' αριθ. 7/13-8-2005 πράξη του συγκροτήθηκε σε σώμα , ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο
1. Αντωνίου Δήμος , Πρόεδρος
2. Κυριακόπουλος Στέλιος, Αντιπρόεδρος
3. Παρασκευόπουλος Γιώργος, Γραμματέας
4. Χρονοπούλου Παναγιώτα, Ταμίας
5. Τσαγκλή Μαρία, Κυριακοπούλου Αγγελ., Παναγόπουλος Αποσ., μέλη

Ελεγκτική Επιτροπή
1. Νικολόπουλος Αλέξης, Πρόεδρος
2. Παναγοπούλου Γεωργία, Ανδρινόπουλος Γιώργος, μέλη.

Από την Τακτική Εκλογική Γενική Συνέλευση στις 17-8-2008 εκλέχτηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο με την υπ' αριθ. 10/2008 πράξη του συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Μαυρίκη – Σαΐνη Ιωάννα, Πρόεδρος
2. Παναγοπούλου Γεωργία, Αντιπρόεδρος
3. Ανδρινοπούλου – Τσαγκλή Ελένη, Γραμματέας
4. Σαΐνη Πέτια, Ταμίας
5. Παρασκευόπουλος Βασίλης, Αναπληρωτής Γραμματέας
6. Σαΐνης Αλέξανδρος του Παναγιώτη, Αναπληρωτής Ταμίας
7. Ανδρινοπούλου – Γεώργιζα Θεοδώρα, Υπεύθυνη για το
site

Ελεγκτική Επιτροπή

1. Καναβός Παναγιώτης
2.
Αντωνίου Δήμος
3. Νικολόπουλος Αλέξης

ο νηλεασ στο facebook

Newsletter