Μετά την εκλογική Γενική Επαναληπτική  Συνέλευση της 10ης Ιανουαρίου 2016 εκλέχθηκε νέο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ και ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Συλλόγου αποτελούμενα από τους:

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λαμπρινοπούλου Νατάσσα, Πρόεδρος, 2723041837, 6945625156, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Σταυρόπουλος Σάκης, Αντιπρόεδρος, 2723041230, 6932424561

Κυριακοπούλου Ελένη, Γραμματέας, 

Ανδρινοπούλου Δώρα, Αναπληρωτής Γραμματέας,

           Υπεύθυνη για το site, 2109950830, 6934000997, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Σαΐνη Πέτια, Ταμίας, 2723041734, 6932023044

Τσίρμπας Νίκος, Αναπληρωτής Ταμίας

Τσαγκλή Μαίρη, Μέλος 

 

EΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αντωνίου Δήμος, 6937658386
Κυριακοπούλου Χριστίνα
Νικολόπουλος Αλέξης, 6973973485, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ο νηλεασ στο facebook

Newsletter