Δωρητές του Συλλόγου 


Αρθρο 12ο παρ. α. " Δωρητές του Συλλόγου ονομάζονται τα πρόσωπα , τα οποία προσφέρουν προς το Σύλλογο χρηματικά ποσά ή είδη ίσης αξίας, από 500 έως 1.000 ευρώ."

Με την υπ' αριθ. 6 / 29-7-2005 πράξη του Διοικητικoύ Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Ίκλαινας " Ο ΝΗΛΕΑΣ" ανακηρύχτηκαν δωρητές οι κάτωθι:

  1. Αντωνίου Δήμος του Δήμου
  2. Ανδρινόπουλος Γιώργος του Αντωνίου
  3. Σταυρόπουλος Κώστας του Παύλου
  4. Καράμπελας Κώστας του Ηλία
  5. Τσαπόγας Γιώργος

Με την υπ΄ αριθ. 7 / 20-7-06 πράξη ανακηρύχτηκαν δωρητές οι κάτωθι:

  1. Σταυρόπουλος Τάκης του Αναστασίου
  2. Καλύβας Χρήστος του Θεοδώρου

Με την υπ΄ αριθ. 9 / 24-8-06 πράξη ανακηρύχτηκε δωρητής ο κάτωθι:

  1. Ανδρινόπουλος Γιώργος του Ιωάννη

ο νηλεασ στο facebook

Newsletter