Ευεργέτες του Συλλόγου


Άρθρο 12ο παρ. β. " Ευεργέτες του Συλλόγου ονομάζονται τα πρόσωπα, τα οποία προσφέρουν προς το Σύλλογο χρηματικά ποσά ή είδη ίσης αξίας, από 1.001 έως 3.000 ευρώ."


Με την υπ΄ αριθ. 2 / 13-5-2002 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου ΄Ικλαινας " Ο ΝΗΛΕΑΣ" ανακηρύχτηκε ευεργέτης του Συλλόγου ο κάτωθι:

  1. Πετρουλόπουλος Διονύσιος

Με την υπ΄ αριθ. 6 / 29-7-2005 πράξη τού Δ.Σ. του Συλλόγου ανακηρύχτηκαν ευεργέτες οι κάτωθι:

  1. Παρασκευόπουλος Ιωάννης του Φωτίου
  2. Τσαγκλής Πέτρος του Δημητρίου

Με την υπ΄ αριθ. 9 / 12-8-2008 πράξη τού Δ.Σ. του Συλλόγου ανακηρύχτηκαν ευεργέτες οι κάτωθι:

  1. Γεώργιζας Ιωάννης του Κωνσταντίνου
  2. Ανδρινοπούλου Θεοδώρα του Κωνσταντίνου

ο νηλεασ στο facebook

Newsletter