Επίτιμα μέλη


Άρθρο 4ο παρ. β. "Ως επίτιμα μέλη κηρύσσονται , με απόφαση του Δ.Σ., που λαμβάνεται με τη σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε μελών του, άτομα που προσέφεραν αξιόλογη συνδρομή, οικονομική ή άλλη, στο Σύλλογο. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δύνανται όμως να παρίστανται στις Γεν. Συνελεύσεις και να λαμβάνουν το λόγο συμβουλευτικά."

Με την υπ' αριθ. 2/13-5-2002 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου ανακηρύχτηκε ομόφωνα επίτιμο μέλος ο κάτωθι:

  1. Πετρουλόπουλος Διονύσιος

ο νηλεασ στο facebook

Newsletter